Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ritmaistras
Straipsnelis:
Rit-Meisstras, J. M. Ritt Meister Pretorijus II 320 [...] Nors pastarųjų sudurt. s. dėmenimis dažniausiai eina atskirai vartojami germanizmai, tačiau šie daiktavardžiai susidarę jau vokiečių kalboje. Tokie „vertimai“ greičiau fonetiškai ir morfologiškai lietuvinami, negu iš tikrųjų verčiami.
Šaltinis:
Drotvinas 1989, 81

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas