Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
rogùtės
Straipsnelis:
[Aptariami Lietuvos lenkų tarmės lituanizmai]. Le. trm. roguty ‘duże sanie gospodarskie’ yra skolinys iš lie. rogùtės.
Šaltinis:
Rutkowska 2009, 85
Antraštė:
rogùtės
Reikšmė:
саночки
Straipsnelis:
Įrodomąją galią baltizmų nustatymui turi patroniminės ir diminutyvinės reikšmės priesaga -ут-/uc’- (← lie. -ut-) ir tos pačios reikšmės priesaga -ук-/-uk- (← lie. -uk-). Seinų lenkų tarmėse jų paplitimą tyrė T. Zdancewicz [Wpływy litewskie i wschodniosłowiańskie w polskich gwarach pod Sejnami, ABSl I (1964) 233.]. Galima papildyti šiais pavydžiais: le. ragucie ‘вид саней’ ← lie. rogùtės ‘саночки’, kuziucis ‘жеребенок’ ← lie. kuziutis, plg. kùzis ‘жеребенок’ [А. А. Вяржбоўскi, Бераруска-лiтоўскiя лексiчныя ўзаемасувязi (канд. дисс., машинопись, Мiнск, 1960, 872], gieguć ‘парень, говорящий по литовски’ ← lie. *gegutis, plg. gegùtė ‘кукушка’ ir kt.
Šaltinis:
Лаучюте 1972, 91

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas