Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
rojóti
Straipsnelis:
Pr. attrātwei ‘atsakyti’ siejant su pradine forma *rātwei, siūloma lyginti su la. rãt ‘barti’, lie. rojóti, r. ра́ять ‘skambėti’, рай ‘atskambis’, s. v. a. ruod ir t. t., žr. Endzelīns FBR 2, 1922, 10, t. p. Аделе Slavia 1, 1922–1923, 638. Ši etimologija yra palaikyta ir išplėtota Jēgers KZ 80, 1966, 68–71; su la. rãt ‘barti’ siejasi ir rãt ‘rauti’, ‘išvalyti dirvą’ ir toliau ME 3, 498 čia priskiria ir sl. rajь ‘tai, kas išvalyta’ (plg. lo. rārus).
Šaltinis:
Топоров ПЯ I, 140–141

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas