Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
rokundstalis
Straipsnelis:
[Kalbama apie reguliariuosius vertinius iš vok. kalbos] Rokundstallis Rechnentisch Lexicon Lith. 70
Šaltinis:
Drotvinas 1989, 77

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas