Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ropukas
Reikšmė:
bulvė
Straipsnelis:
žr. roputė
Šaltinis:
Safarewicz 1958, 172
Antraštė:
ropùkas
Straipsnelis:
Rytų Prūsijos lietuvių k. žodynuose randamas griežčio pavadinimas, kilęs iš ropės pavad. – ropùkas (Neselmanas, Kuršaitis) [16] Ruigio, Milkaus žodynuose, periodikoje rašoma rapùkas (rapukkas), Ruigys šalia rapùkas duoda ir formą rėpukė. Taip pat su e šaknyje vartoja ir Donelaitis [162].
Šaltinis:
Sabaliauskas 1959d, 161–162

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas