Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
rótūze
Reikšmė:
town-hall
Straipsnelis:
Lietuvių kalbos skoliniai, kuriuose skolinančiosios kalbos žodžio galinį duslųjį priebalsį [s] dėl neaiškių priežasčių atitinka skardusis priebalsis [z]: […] rótūze ‘town-hall’ : ruthus […].
Šaltinis:
Steinbergs 1982, 396

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas