Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
rubežius
Reikšmė:
riba, siena
Straipsnelis:
Straipsnyje aptariamos lietuviškos glosos 1501 m. mišiole. Tarp jų esama slavų kalbos skolinių: rubežius ‘riba, siena’ iš рубежъ.
Šaltinis:
Narbutas, Zinkevičius 1989, 340

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas