Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
rùbulas
Reikšmė:
gomulas, gniužulas; didelis kukulis, kankolas
Straipsnelis:
Rùbulas (rubulaĩ, rubuliaĩ ‘sutirštinti nešvarumai, sąvėlės’ ir kt.) šalia raũbti, rubinti, rubuĩlis. Vadinasi, rùbulas ir rubuĩlis yra to paties veiksmažodžio vediniai. Dar žr. rubuilis, rubinti.
Šaltinis:
Urbutis 1997a, 23

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas