Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
rudagalvė (antis)
Straipsnelis:
Straipsnyje aptariami leksiniai paralelizmai, vienas iš jų – la. brūnkaklis ‘ezera pīle, savvaļas pīle, nirpīle’ ir raudive. Latgaliečių raudive (lie. rudagalvė antis, rauduvė ‘rauda (zivs)’) siejama su kitais giminiškais la. žodžiais: rauda, ruds, rudens, rudulis (Latgaloje – rudusis, plg. lie. rudušis), rudmatis, rudmiese.
Šaltinis:
Leikuma 1994, 21–22

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas