Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
rùdas
Straipsnelis:
Lie. rùdas < ide. *rudh-o-s.
Šaltinis:
Duridanov 1969b, 59
Antraštė:
rùdas
Straipsnelis:
[Baltų kalbos yra gan neseniai paliudytos. Dėl to jose yra nemažai nekontroliuojamų fonologinių pakitimų atvejų. disimiliacija:] Lie. rùdas ‘rotbraun’, la. ruds < *rudʰ-ro- (ide. prokalbei galima rekonstruoti tik *rudʰ-ro- ir *rou̯dʰo-).
Šaltinis:
Klingenschmitt 2008, 408
Antraštė:
rùdas
Straipsnelis:
žr. ruduo
Šaltinis:
Blažek 2009, 39
Antraštė:
rùdas
Reikšmė:
reddish brown
Straipsnelis:
[Aptariama laringalų metatezė. Pasak Ivanovo ir kt., tokia metatezė galėjo vykti tarp atskirų skiemenų, tačiau baltų ir slavų kalbų faktai tam prieštarauja. Pvz.:] lie. rùdas ‘reddish brown’, la. ruds ‘red, red-haired, reddish brown’ < *h₁rudh- ‘red’.
Šaltinis:
Young 2006b, 236
Antraštė:
rùdas
Straipsnelis:
[Išnaša] W. Smoscyński (SEJL, 521) lie. rùdas siūlo aiškinti kaip formos *rùdras disimiliaciją (< ide. *h₁rudʰ-ro-, plg. gr. ἐρυθρóς, la. ruber).
Šaltinis:
Petit 2010, 176

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas