Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
rùdzpūkis
Reikšmė:
rugiagėlė
Straipsnelis:
Kitas tokios rūšies skolinimosi pavyzdys, ad hoc formacija, galėtų būti rùdzpūkis, rùdzpukis ‘rugiagėlė’, plg. la. rudz(u)puķe ‘rugiagėlė’.
Šaltinis:
Karaliūnas 1999, 81–82

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas