Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
rùikis
Straipsnelis:
Rùikis, rùikinis, ráikis, ráikinis ‘pakulinis sijonas; apatinis sijonas’, plg. vok. Rock ‘sijonas’ (Alminauskis I 113; Fraenkel 1955–1965: 746). K. Būgos nuomone, skolinys į lietuvių kalbą patekęs per kuršių kalbą (Būga RR II 304), tačiau veikiausiai jis gautas tiesiai iš vokiečių kalbos. Mat kai kuriose Rytų Prūsijos vokiečių tarmėse po o buvo tariamas pereinamasis garsas ǝ[i]. Todėl rùikis kildintinas iš Rytų Prūsijos roǝk ‘sijonas’ (Čepienė, LKK 34, 160). Vokiečių Rock kilmė gana neaiški. Vieni kalbininkai mėgina jį sieti su s. air. rucht ‘tunika, vilnonis apatinis vyriškas drabužis’, kiti mano, jog tai germaniškos kilmės žodis (Kluge 1957: 604; Pfeifer 1133). Šis sijono pavadinimas vartojamas kai kuriose Žemaičių vietose, randamas keliuose XIX a. pab. – XX a. žodynuose (J rùikinis prasto drabužio reikšme; KŽ; LKŽ XI 51, 911; LKA I 115ž., 193). [Pfeifer – Etymologisches Wörterbuch der Deutschen ... durchgesehen und ergänzt von W. Pfeifer, Berlin, 1993]
Šaltinis:
Sabaliauskaitė-Liutkevičienė 1997a, 95
Antraštė:
rùikis
Straipsnelis:
Rùikis, rùikinis, ráikis, ráikinis ‘pakulinis sijonas; apatinis sijonas’, plg. vok. Rock ‘sijonas’ (Alm 113; FrnW 746). K. Būgos nuomone, skolinys į lietuvių kalbą patekęs per kuršių kalbą (K. Būg II 304), tačiau veikiausiai skolinys gautas tiesiai iš vokiečių kalbos. Mat kai kuriose Rytų Prūsijos vokiečių tarmėse po o buvo tariamas pereinamasis garsas ǝ[i]. Todėl rùikis kildintinas iš Rytų Prūsijos vok. roǝk ‘sijonas’. [Čepienė N. Dvibalsio ui kilmė skoliniuose iš vokiečių kalbos. – Konferencijos, skirtos Antanui Saliui paminėti, pranešimų tezės, Vilnius, 1992, p.] Vokiečių Rock kilmė gana neaiški. Vieni kalbininkai mėgina jį sieti su s. air. rucht ‘tunika, vilnonis apatinis vyriškas drabužis’, kiti mano, jog tai germaniškos kilmės žodis (Kluge 1957: 604; Pfeifer 1133). Šis sijono pavadinimas vartojamas kai kuriose Žemaičių vietose, randamas keliuose XIX a. pab. – XX a. žodynuose (J rùikinis prasto drabužio reikšme; KŽ; 2106; LKŽ XI 51; 911; LKA 115ž., 193).
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1995, 108

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas