Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
rujà
Reikšmė:
свора, стая; течка, время спаривания
Straipsnelis:
Straipsnyje aptariami galimi senieji čekų ir baltų leksiniai ryšiai: s. č. řijě (< řújě), řújě, č. řije, řij ‘гон, течка’, ‘рëв оленей’, ‘травля на оленей’, řijeti, moravų rúnat se, rozrúnat se ‘реветь в период течки’, slovk. ruja, rujný] atitinka lie. rujà ‘свора, стая’,‘течка, время спаривания’ rujóti ‘быть в течке’, v. la. rùoja, la. rūja, raũnas ‘период течки’, rauna ‘течка у котов’, rūte ‘период течки у собак’.
Šaltinis:
Лучиц-Федорец 1989, 172

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas