Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
rùlis
Straipsnelis:
rùlis ‘tokia kailinių rūšis’, plg. vok. trm. rul ‘skridinys, ritė’ (LKŽ XI 946). Šiaip jau lietuvių kalboje rùlis reiškia veleną, ritę. Drabužio reikšme jis užfiksuotas tik Šatėse (Skuodo r.). Ten randamas ir iš šio žodžio padarytas būdvardis, plg. rùliški kailiniai̇̃ (LKŽ XI 946).
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1995, 108

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas