Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
rumóti
Reikšmė:
ramiai tįsoti
Straipsnelis:
Nemažas pluoštas žodžių variantų su a||u atsiradę dėl ide. skiemeninių , , , > al, am, au, ar|| ul, um, uu, ur (kar̃kti||kur̃kti, skàrti||skùrtiskãris||skùris, karkulỹs||kurkulỹs, skarulỹs||skurulỹs ir t. t.). Taip yra skirtingose šnektose atsiradusios formos ... ramóti ‘būti ramiam’ || rumóti ‘ramiai tįsoti’, ...
Šaltinis:
Vitkauskas 1991, 204

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas