Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
rumùs
Straipsnelis:
Didoka grupė žodžių variantų su a||u yra susijusi su baltų kalbų balsių kaitos a eilės įėjimu į u eilę skirtingose šnektose: ... ramùs||rumùs (pajūrio ž.)||romùs, ...
Šaltinis:
Vitkauskas 1991, 105

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas