Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
rungtỹnės
Reikšmė:
совернования
Straipsnelis:
Tarp pluralia tantum esama apeliatyvų grupės, išreiškiančios sudėtingus antagonistinius santykius, rungimąsi, varžymąsi ir pan. Šis daugiskaitos tipas produktyvus baltų kalbose: lie. rungtỹnės ‘совернования’.
Šaltinis:
Дегтярев 1989, 49

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas