Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ruñkelis
Straipsnelis:
Lie. ruñkelis, la. runkulis – tai vokiškas buroko pavadinimas.
Šaltinis:
Sabaliauskas 1958a, 459
Antraštė:
ruñkelis
Reikšmė:
свекла
Straipsnelis:
Straipsnyje aptariami lituanizmai periferinėse lenkų šnektose Trakų ir Švenčionių rajone. Le. trm. ruŋkli – le. ‘кормовая свекла’, br. ру́нклi ‘сахарная либо кормовая свекла’ (Trakų r.) <= ruñkelis ‘свекла’, la. ruñkulis, runkuls ‘t. p.’ < = vo. Runkel ‘t. p.’.
Šaltinis:
Веренич 1989, 200

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas