Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ruošutỹs
Reikšmė:
nut
Straipsnelis:
žr. riešas
Šaltinis:
Blažek 2001b 36–37
Antraštė:
ruošutỹs
Straipsnelis:
[Aptariami netaisyklingi slavų ir baltų kalbų fonologiniai atitikmenys, rodantys kontaktus su kitomis mažiau ar daugiau artimomis ide. tarmėmis: ide. *H- > *k-.] Gr. káruon ‘nut’, pandž. karuā (< *karu-k), bet s. sl. orěxŭ, lie. ruošutỹs, gr. árua, alb. árrē. Ide. *h₂er- ~ *h₂r-.
Šaltinis:
Andersen 2003, 64–66

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas