Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
rúožas
Straipsnelis:
*wrēĝ+ / *wrōĝ̱̱+ / *wraĝ+: Gr. ῥήγυμι ‘sulaužyti’ (etc.) / gr. ἔρρωγε ‘sulaužė’; lie. rúožas ‘shred, crack’ / gr. ῥαγή ‘plyšys’ etc. (Chantraine, DEG, 972); alb. rrah ‘smūgis’ (plg. Pokorny IEW, 1182).
Šaltinis:
Nyman 1985, 58

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas