Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ruõpa
Straipsnelis:
Prasl. jama ‘duobė, ola’ turi absoliutų sinonimą prasl. rupa: s.-kr. pу̏na ‘duobė, ola, urvas’, slov. rúpa ‘ola’, mak. pyna ‘duobė, urvas’, bulg. pyna ‘duobė, skylė’, ukr. pyna ‘duobė bulvėms saugoti’. Ši leksikos grupė genetiškai siejasi su lie. ruõpa ‘duobė, griovys’, ruõpti ‘rausti’, raupýti ‘iškasinėti’, s. isl. rauf ‘skylė, kiaurymė’, s. i. ropam ‘skylė, ola’. Prasl. rupa priskiriama baltiškajam ingredientui.
Šaltinis:
Мартынов 1983, 38

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas