Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ruresỹs
Straipsnelis:
[Eksliuzyviniai žodžių variantai su balsiais a ir u], kur a ir u dėl onomatopėjos. Pirmiausia čia bus įvairūs veiksmažodžiai, garsažodžiai, kur variantai su balsiu a rodo lyg ir švelnesnį garsą, lengvesnį ar lėtesnį veiksmą, o su balsiu u trankesnį: … raresỹs || ruresỹs, rarė́ti || rurė́ti ‘bildėti’ …
Šaltinis:
Vitkauskas 1991, 204

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas