Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
rùsvas
Straipsnelis:
Gr. ἐρυσίβη f. ‘javų rūdys’. Galbūt šnekamosios kalbos žodis su reta priesaga -βη. Pirmąjį žodį ἐρυσι- randame dviejuose žodžiuose. Tikrai giminiškas su ἐρυθρός, ἐρεύθω ir t. t. Reikia galvoti apie τερψί-μβροτος tipo dūrinius. Kebliau yra čia ieškoti kamieno s, kuris atsiranda lo. žodyje russus iš *rudh-so-, s. sl. rusŭ ‘rausvai geltonas’ (rodančių ou); s. v. a. rost suponuoja *rudhs-to-, o lie. turi raũsvas, rùsvas.
Šaltinis:
Chantraine DEG, 376
Antraštė:
rùsvas
Straipsnelis:
[Aptariama lie. k. būdvardžių su priesaga *-u̯o- raida]. K. Brugmannas (1906, 538t.) būdvardžius lie. rùsvas (-à), raũsvas (-à) kildino iš *ru(d)sas, *rau(d)sas ir lygino juos su lo. russus (< *rudʰso-) ‘raudonas’, ru. rusyj ‘rusvas’, s. sl. rusъ ‘šviesiaplaukis’, gr. ἔρευθος ‘raudonumas’, la. rūsa, s. v. a. rosmo ‘rūdys’ ir pan.
Šaltinis:
Ambrazas 2008, 40

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas