Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ruzgėti
Reikšmė:
burp
Straipsnelis:
Priesaga -šk- turi skardųjį alomorfą -zg-. Lie. ruzgù ‘burp’ – veiksmažodis, indikuojantis triukšmą. Gali būti siejamas su šaknimi *(h₁)reu̯g- ‘burp’. *(h₁rug- + -sk̂é- → ? *ruzĝé- > lie. ruzgù.
Šaltinis:
Milizia 2012, 365–367

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas