Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
rу́kštė
Straipsnelis:
Riste E. 639 ‘rykštė’: la. rìste, lie. rу́kštė ir kt. Žr. Walde Vrgl. Wrtb. II 346 t.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 296
Antraštė:
rу́kštė
Reikšmė:
rykštė
Straipsnelis:
Lietuvių, latvių ir prūsų kalboms bendri šie priesagos -(s)tē vediniai: […] lie. rу́štė ‘rykštė’ Zt (LKŽ XI 707; plg. rу́kštė, rу́kštės), la. tarm. rìste (plg. rĩkste//rĩksts), pr. riste (Rute) E 639, plg. lie. rìšti, la. rist […]
Šaltinis:
Ambrazas 1986, 25

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas