Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
rykys
Straipsnelis:
Pr. rikijs (rīkīs) 2913 ‘Herr’ [ir kt.] - iš go. *reikeis; kaip mano Būga KSn. 64 Daukantas savo rykys turbūt perėmęs iš pr. kalbos, bet plg. K2 XLIV 332 minėtas lie. diviriks.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 295

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas