Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
są́liūba
Reikšmė:
Ehe
Straipsnelis:
Pr. salūban (acc.) 6312 ‘Ehe’ - turbūt kaip ir lie. są́liūba ‘t. p.’ atsiradęs iš le. ślub ‘Trauung’, le. ś- pakeičiant bl. san-.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 298

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas