Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
są́matas
Reikšmė:
pavalkų raištis
Straipsnelis:
Frenkelio žodyne Neselmano (ir (K)) somatas ‘Bohle, starkes Brett’, tikriausiai perimtas iš senųjų rankraštinių žodynų, sykiu su poros naujųjų žodynų somatas (o tai esanti klaipėdiškių žemaičių forma vietoj lie. są́matas) ‘pavalkų raištis’ laikomas pačių lietuvių dariniu ir skiriama nuo senojo slavizmo zomatas. Žr. zomatas
Šaltinis:
Urbutis 2000b, 83

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas