Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sė́menes
Straipsnelis:
sēmen-. Ide. kilmės veiksmažodinis kamienas, gerai žinomas kai kuriose ide. kalbose: lo. sēmen, pr. semen, lie. trm. sė́menes, s. v. a. sāmo. Prasl. sěmę dėsningai atspindi dabartinėse slavų kalbose: r. cемя, le. siemię, a. luž. symjo, ž. luž. semje, č. sémě, símě, semeno, slovk. semä, semeno, slov. séme, bulg. ceмe. Šaknis atsispindi veiksmažodyje sějǫ, sěti.
Šaltinis:
Бернштейн 1974, 183

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas