Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sėris
Straipsnelis:
[Paaiškėja iki šiol nepastebėtas tarpusavio atitikimas tarp ural. *j-, kartv. *ʒ̑ (tradicinės notacijos *ʒ₁), sem.-cham. *ʒ̃, ide. *s, dravid. *č-, tiurk. *j, mong. *s, tung. *ʒ̃-, *š- :] Ide. *ser- ‘siūlas, suverti’ : s. i. sarat-, sarit- ‘siūlas’, gr. εἴρω ‘pinu, suveriu’, ὁρμίᾱ ‘valas’, lo. ser- ‘supinti, surišti’, seriēs ‘eilė, grandinė’, s. lie. sėris ‘siūlas, dervasiūlis’, het. šarāi ‘austi’ (Pokorny 911; Friedrich 184).
Šaltinis:
Долгопольский 1972 (1974), 166

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas