Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sėtinỹs
Straipsnelis:
Žr. sėtinys
Šaltinis:
LMAD, 160
Antraštė:
sėtinỹs
Straipsnelis:
Tik lie. k. būdingas griežčio pavadinimas, kuris neatskiriamas nuo veiksmažodžio sė́ti.
Šaltinis:
Sabaliauskas 1958a, 457

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas