Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sū́su
Straipsnelis:
Lietuvių kalbos pavyzdžiai su sinkopuotu pokirtiniu balsiu (jei po sinkopės susidaro VR tipo diftongas [R = , , r, l, m, n], jis gauna akūtą): […] dial. sū́su iš *sùu̯.su < sùvisusu visù [11 išn.: Šiame kontekste krinta į akis tai, kad panašios sinkopės rezultatas žodžio *žùvigara (žuvìs) atveju per tarpinį *žuu̯gara yra s. lie. žùgara, o ne †žū́gara. Su lie. gérti susijusį ˚gara iš ide. *gʷorh₃-o- (šaknis *gʷerh₃-, vedų garan, s. sl. žrěti) galima lyginti su lie. prãgaras ir gr. hom. dēmobóros, thumobóros, gr. borós, borá, vedų ajagará-, av. aspōgar-.] […].
Šaltinis:
Smoczyński 2001, 157

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas