Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sagà
Reikšmė:
Schnalle'
Straipsnelis:
Žr. sègti
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 297
Antraštė:
saga
Straipsnelis:
Dauguma žodžių, turinčių reikšmę 'saga', vienaip ar kitaip siejasi su žodžiais, reiškiančiais 'mazgas', 'gumbas' ir pan. Lie. saga giminiškas segti, sagtis, la. sagtis, pr. sagis 'sagtis', s. i. saj- 'kaboti' ir t. t. Žr. guzikas, knypkis
Šaltinis:
Buck 1949, 438

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas