Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sai̇̃
Straipsnelis:
Streitberg [Streitberg, Urgermanische Grammatik, p. 268] gretina gotų dalelytę sai 'look, behold' su s. ang. įvardžiu se ir teigia, kad jis reprezentuoja nom. sg. identišką su lie. sai̇̃ su deiktiniu -ī, plg. s. sl. se 'šitas' (dieses). Bet žodžiu sai reguliariai verčiamas ide, ídoû ir atrodo, kad jis yra susijęs su saihwan, bet plg. sai = éstō (2 Cor. 12, 16, 1 X), veikiausiai klaida vietoj sijai, siai. Ši dalelytė atspindima s. v. a. kalboje kaip sē ir dūrinyje sēnonu. Taigi Streitbergo lyginimas go. sai = s. ang. se yra netinkamas, pasak Markey, dėl go. wai = s. v. a. wē, s. ang. wā, wǣ, s. isl. vei. Markey lyginamasis argumentas paremia nuomonę dėl -ai monoftonginės vertės žodyje sai.
Šaltinis:
Beck 1973, 131

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas