Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
saikùs
Straipsnelis:
Lie. saikùs, saiknùs / saiknas : seikùs ‘saikus’. Variantas su a pamatuojamas saĩko (saĩkė, saikýti) ‘seikėti’, saĩkia, saĩka (-ė́jo, -ė́ti) ‘seikėti’, sáiko (sáikė, sáikyti) ‘saikioti’ (dėl reikšmės santykio Fraenkel 1962: 656), plg. ir saĩkas ‘matas’. Variantą su e paremia seĩki, seĩka, -ia (-ė́jo, -ė́ti) ‘matuoti saiku’. Tolimesnę reikšmę turi síekia (síekė, síekti). Dėl vokalizmo plg. ir lie. seĩkas, siẽkas, la. sìekas ‘saikas’. Lie. saikùs galėtų būti senesnis, nes vartojamas plačiau ir turi deverbaliniams vardažodžiams būdingą laipsnį (tačiau plg. ir saĩkas : siẽkas).
Šaltinis:
Vanags 1994, 40

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas