Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sakùs
Reikšmė:
sugebantis susekti
Straipsnelis:
Lie. sakùs ‘sugebantis susekti…’ saklùs ‘t. p.’ : sekùs ‘sekantis vienas paskui kitą, nuoseklus’, seklùs ‘kuris gerai atseka kelią’. Variantai su a savo kilme susiję su lie. sãko (sãkė, sakýti), la. saku (-ĩju, sacît) ‘šnekėti, kalbėti’, bet jų reikšmės sinchroniškai nesiejamos. Sakùs ir saklùs fonetiškai ir semantiškai palaiko sakiója (-iójo, -ióti) ‘sekioti’ ir sãkas ‘seklys’. Variantai su e laipsniu sudaryti pagal lie. sẽka (sẽkė, sèkti). sekùs laikytinas net naujadaru. Senesnį šaknies vokalizmą rodo sakùs ir saklùs.
Šaltinis:
Vanags 1994, 36–37

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas