Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sam̃das
Reikšmė:
najem, pacht
Straipsnelis:
[Aptariami lietuvių kalbos deverbaliniai derivatai, susiję su antrinių veiksmažodžių su priesaga -dyti perintegracijos procesais.] Lie. sam̃das ʻnajem, pachtʼ struktūruotinas kaip samd + as ir yra derivatas iš samdýti ʻnajmowaćʼ, dar plg. pasisamdýti ʻnajmować sobie (kogoś do pracy)ʼ, kuris yra iš pasisémti ʻnabrać sobie, zaczerpnąć sobie (np. wody)ʼ, pridėjus priesagą -dyti.
Šaltinis:
Smoczyński 1998-1999 (2000), 171

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas