Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sándėlis
Reikšmė:
skład, spiżarnia, magazyn; złożony na zimę zapas serów i masła
Straipsnelis:
[Aptariami lietuvių kalbos deverbaliniai derivatai, susiję su antrinių veiksmažodžių perintegracijos procesais.] Tačiau lie. sándė-lis ʻskład, spiżarnia, magazyn; złożony na zimę zapas serów i masłaʼ < sudė́ti ʻzłożyć w jedno miejsceʼ. Dėl nominalinio san- plg. sántėkis ʻzlanię się, zlewʼ ← sutekė́ti ʻzlewać się w jednoʼ.
Šaltinis:
Smoczyński 1998-1999 (2000), 168

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas