Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sándara
Reikšmė:
santarvė, santaika
Straipsnelis:
Galūnės -a vedinys sándara (15 atv.) DP vartojamas greta sándora (15 atv.) ta pačia ‘santarvės, santaikos’ reikšme. Dab. kalboje vedinys sándara siejasi su sudarýti ir reiškia ‘sudėtinių dalių išdėstymas’. Ši sąsaja ir reikšmė yra visai nesena. Ankstesniuose paminkluose ir liaudies kalboje vediniai sándora ir sándara susiję tuo pačiu veiksmaž. suderė́ti ir turi tas pačias reikšmes: 1. ‘santaika, santarvė, vienybė’ 2. ‘susitarimas, sutartis’; tiktai retesnėmis ‘harmonijos, darnos’ ir ‘testamento (bažn.)’ reikšmėmis paliudytas vien sándora. […] Abu vediniai padaryti iš veiksmaž. suderė́ti (plg. sántuoka : sutuokti; sántaka : sutekė́ti; sąjunga : sujùngti)⁹ [⁹ E. Frenkelis LEW 762 sándorą laiko priešdėliniu vediniu, bet tokios darybos neįmanoma paaiškinti semantiškai].
Šaltinis:
Ambrazas 1980, 64–65

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas