Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sargùs
Reikšmė:
greitai pajuntantis, budrus
Straipsnelis:
Lie. sargùs ‘greitai pajuntantis, budrus’ : sergus ‘t. p.’. Lie. sargùs palaiko lie. sar̃go (sar̃gė, sargýti) ‘budėti, sėdėti’, la. sar̂gu, -ãju, (-ãju, sar̂gât); plg. lie. sárga, sargà ‘sargyba’, sárgas ‘sargybinis’, la. sar̂gs, pr. butsargs ‘buto sargas’. Variantas su e pagrįstas lie. sérgi, sérga, sérgti (sérgėjo, sérgėti). Senesnę varianto sargus padėtį remia daug platesnis vartojimas ir a laipsnio gausumas deverbaliniuose veiksmažodžiuose.
Šaltinis:
Vanags 1994, 39

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas