Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sarpùs
Reikšmė:
gerai išsirpęs, nunokęs
Straipsnelis:
Lie. sarpùs ‘gerai išsirpęs, nunokęs’ (iš Mieželaičio poezijos): sirpùs ‘t. p.’. Su a laipsniu yra sarpìna (-ìno, -ìnti; -ýti) ‘sirpinti, džiovinti’. Variantą su silpnuoju laipsniu remia sir̃psta (sir̃po, sir̃pti). Senesnis turi būti sarpùs, tik gali kilti abejonių dėl jo autentiškumo.
Šaltinis:
Vanags 1994, 41

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas