Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sarvalaĩ
Straipsnelis:
ser- ‘tekėti’ (Walde-Pokorny II 497., Pokorny IEW 909 t. ‘sroventi, veržtis’...): s. i. sísarti, sárati ‘teka’ (ir ‘skuba’), sarít ‘šaltinis, upė’, saraṇa- ‘bėgantis’, sa-sr-á ‘tekantis’, sárma- ‘srovenimas’ (gr. ὁρμή‘įsibėgėjimas’ (‘Anlauf, Angriff, Drang nach etwas’ ir t.t. ne prie šių, priešingai, nei mano Frisk II 420), sará- ‘skystas, tekantis’ ir t. t., upėv. Saráyu-, -ū- [...]; gr. ὀρός, lo. serum ‘vandeninga pieno dalis, сыворотка’, [...] upėv. pr. Sar-apie, lie.-le. Szar-upa, la. Sarija, kaip ir (pagal Fraenkelį) lie. sarvalaĩ ‘Jauche, Eiter (skystas mėšlas, pūliai)’; įprastinis siejimas su v. air. sirid ‘durchwandert, sucht heim, plündert, verlangt’, serb ‘vagystė’, kimrų herw ‘valkatavimas’, lie. (ap)sìrti ‘apsupti (umzingeln)’, la. sirt ‘siutėti, užpuldinėti (Raubzüge machen)’ ir t. t. (taip ir Fraenkel su sarióti ‘plündernd umherschweifen, ausrauben’ ir t. t) yra tikrai nesusiję.
Šaltinis:
Merlingen 1978, 94

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas