Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sausrà
Straipsnelis:
Straipsnyje kalbama apie tai, kas sąlygojo ir kokiais etapais satem kalbų grupėje ide *s virto *š. Asimiliacijos vaidmuo, plg. dalinę regresyvinę asimiliaciją, vykstančią s. i. śuṣka- ‘сухой’ < *suṣka- iš ide. *saus- : sus-, šalia Av. huška- iš arijų *suška (šalia progresyvinės asimiliacijos lie. sausrà, plg. *s > š, kai asimiliacija nevyksta – lie. aušrà). Dar žr. aušra
Šaltinis:
Эдельман 1994, 63–64
Antraštė:
sausrà
Straipsnelis:
Pavyzdžiai, kai slavų volja tipo žodžius baltų kalbose atitinka kitokios morfologinės struktūros žodžiai: sl. sūša̍, acc. sg. *súšǫ fem. (a. p. cₐ) ‘Trockenheit, Dürre, Festland’ : lie. sausrà fem. (a. p. 4), la. sàusums ‘Trockenheit, Dürre’, la. sàusĩba fem. ‘Trockenheit’ […].
Šaltinis:
Fecht 2010, 191

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas