Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
savas
Straipsnelis:
Savybiniai įvardžiai manas, tavas, savas, mūsas(is), jūsas(is) susiformavo iš savybinių kilmininkų pagal būdvardžių modelį. Seniausiu galima laikyti būdvardį savas, kuris padarytas iš kilmininko *sevā būdvardžio *su̯etias > svečias pavyzdžiu ir įėjo su juo į opoziciją, o vėliau su svetimas. [170] [171, 172] Posesyvinių santykių reiškimo baltų kalbose analizė rodo, kad baltų vėlyvojoje epochoje posesyvinių įvardžių dar nebuvo [...]. Tos išvados leidžia suabejoti hipoteze, pagal kurią savybinių įvardžių posistemis egzistavęs jau baltų-slavų epochoje [...] [Endzelīns DI 1974 2 332; Endzelīns LVG 1951 520]. Dar nepagrįstesnė atrodo J. Otrembskio hipotezė, pagal kurią lietuvių savybiniai įvardžiai tavas, savas esą paveldėti iš indoeuropiečių epochos [Otrembski GJL 1956 3 145].
Šaltinis:
Rosinas 1988, 170–173

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas