Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
savodas
Reikšmė:
savotiškas, ypatingas
Straipsnelis:
Lie. savodas ‘savotiškas, ypatingas’ < la. savāds : savodas, savotiszkas, a, aisavads, -a, -i, ípašigs…; dėl priesaginio o vietoj la. plg. vienódas = la. vienáds (priev. savodai LKŽ tik iš Miežinio).
Šaltinis:
Urbutis 1995b, 16

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas