Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
seglas
Reikšmė:
balnas
Straipsnelis:
Lie. seglas ‘balnas’ < la. segli (sykiu su variantu sedli veikiausiai < sl. *sedъlo): seglas, balnassedli…; dar Kuršaičio žodynas.
Šaltinis:
Urbutis 1995b, 18

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas