Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
segù
Straipsnelis:
[Aptariama baltų ir slavų kalbų fonologinių pakitimų relatyvinė chronologija]. Winterio dėsnis vyko tik uždaruosiuose skiemenyse, plg. tariamą išimtį kaip lie. segù ‘bind’ (taip pat plg. s. i. sajati).
Šaltinis:
Matasović 2005, 155

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas