Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
selpė
Straipsnelis:
Man rodos, kad lie. žem. selpė „išsižiojėlis, žioplys“: ukr. солопій „vėpsotojas“ tėra atsitiktinis sutapimas. Visiškai akivaizdu, kad nepriklausomai nuo lie. žodžio etimologijos (plg. dar lie. sel̃pis „ištižėlis, delsikas“, selpi̇̀ne „tinginys“), ukr. солопій semantika formavosi sl. kalbos ribose (< *solpějь ~ *solpěti, *solpiti ir kt.).
Šaltinis:
Аникин 1982 (1985) a, 70

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas