Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
senė́ti
Straipsnelis:
[Aptariami s. lie. denominatyvai su priesaga ‑ėti ir jų pamatai]. Lie. senė́ti ‘starzeć się’ : senas ‘stary’ SD 3.422. Yra paliudyti su priešdėliais: ažu-: aźusisenu ‘zestarzeie się ir zastarzam się’ SD 1.212; į-: iseneti ‘zastarzeć się’ SD 3.531; pa-: pasenu ‘podstarzeię się’ SD 1.128, paseneti ‘zestarzeć się’ SD 3.531; su-: susenet SD 3.554.
Šaltinis:
Ostrowski 2003, 88
Antraštė:
senė́ti
Reikšmė:
darytis senam
Straipsnelis:
Priesagos *-eh₁- (*-ē-) ide. denominatyvai: lo. seneō, senēre ‘būti senam’ (plg. ved. sanāyánt-), lie. senė́ja, senė́ti ‘darytis senam’ (sẽnas).
Šaltinis:
Pakerys 2006, 67

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas