Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
senatìs
Straipsnelis:
[Recenzuojami A. Salio raštai. Kalbama, kad į pirmąjį tomą įtraukti] skyriai „Žodyno ir terminologijos straipsniai“ ar „Trumpi patarimai“ (įdėtas ir „Kalbos patarėjas“ [...].) Čia pateikta ir dauguma jo [A. Salio] sukurtų vykusių naujadarų (...senatìs...)
Šaltinis:
Savukynas, Vitkauskas 1987, 203

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas